Colorama

Printuri şi produse personalizate

Termeni si condiții de utilizare a site-ului https://www.colorama.ro

  1. Aspecte Generale

Prezenții termeni și condiții stabilesc condițiile de acces a dumneavoastră. la site-ul www.colorama.ro.

Site-ul este administrat de ROXER GRUP SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 1-3, Jud. Cluj, CUI RO 201845, J12/84/1991, email office@colorama.ro.

Prin accesarea și utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe www.colorama.ro, sunteți de acord cu prezenții Termeni și condiții. Este responsabilitatea dumneavoastră să luați la cunoștință de conținutul acestora.

Site-ul, conținutul acestuia, precum și serviciile oferite de către ROXER GRUP SRL sunt adresate doar vizitatorilor și/sau utilizatorilor/clienților persoane fizice cu vârsta peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau persoanelor juridice, cu capacitate deplină de folosință care funcționează conform legii societăților comerciale și cărora nu le-a fost suspendat sau interzis accesul la site de către  ROXER GRUP SRL, în condițiile de mai jos. Accesând site-ul web garantați că întruniți condițiile susmenționate.

Prin accesarea site-ului, prin înregistrarea și/sau accesarea informațiilor, resurselor sau  pachetelor puse la dispoziție, prin apăsarea click pe un link accesibil într-o acțiune în cadrul site-ului şi/sau folosirea serviciilor furnizate prin intermediul acestuia, vă dați acordul dumneavoastră expres exprimat că ați citit Termenii și Condiţiile, că sunteți de acord cu aceștia și că vă obligați să îi respectați.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenții termeni și prezentele condiții vă rugăm să renunțați la accesul la site, la conținutul acestuia și la serviciile oferite de ROXER GRUP SRL.  Prin refuzul de a accepta termenii și condițiile, renunțând astfel la serviciile oferite prin intermediul site-ului, ROXER GRUP SRL nu poate fi trasă la răspundere de către un vizitator/ utilizator care folosește site-ul sau conținutul, cu nerespectarea prezenților termeni și prezentelor condiții.

În cazul în care utilizatorul sau clientul nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat privind prezenții termeni și prezentele condiții acesta renunță la accesul la site, la conținutul acestuia și la  serviciile oferite de ROXER GRUP SRL, și va înceta orice utilizare sau accesare a domeniului  www.colorama.ro.

Utilizatorul sau clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu accepta sau de a revoca acceptul asupra prezenților T&C, prin contactarea ROXER GRUP SRL la următoarea adresă de email office@colorama.ro.

Odată ce utilizatorul sau clientul își revocă acceptul la prezenții termeni și prezentele condiții, renunțând astfel la serviciile oferite prin intermediul www.colorama.ro, ROXER GRUP SRL va șterge toate datele cu caracter personal din baza sa de date care fac referire la acesta, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția obligațiilor scadente născute în urma încheierii unui contract și celor de natură delictuală.

Termenii și condițiile sunt disponibili în pagina de start a site-ului. Termenii și condițiile sunt aplicabile atât pentru site-ul de mobil cât și pentru varianta pentru desktop.

ROXER GRUP SRL poate modifica prezenții Termeni si Conditii (T&C) periodic. Orice actualizare sau modificare va fi notificată vizitatorilor și/sau utilizatorii prin avertisment vizibil pe site, versiunea modificată fiind aplicabilă oricărui vizitator/utilizatorul de la momentul afișării.

În cazul unor neînțelegeri sunt aplicabili termenii și condițiile valabile la momentul apariției neînțelegerii între părți, respectiv la data notificării neînțelegerii de către vizitator sau membru, în scris, către ROXER GRUP SRL. 

Vizitator – reprezintă persoana care accesează sau vizualizează conținutul site-ului;

Utilizator/Client  – reprezintă vizitatorul care s-a înregistrat și a achiziționat unul din  pachetele de servicii puse la dispoziție de ROXER GRUP SRL pe www.colorama.ro în condițiile prevăzute mai jos. 

  1. Copywrite și drepturi de proprietate intelectuală

Orice conținut al aplicației la care vizitatorul sau utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezenților T&C.

Conținutul prezentului site, incluzând dar nelimitându-se la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea intelectuală exclusivă a ROXER GRUP SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile în baza Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum şi tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială.

Vizitatorului sau utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut al aplicației precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al ROXER GRUP SRL.

Este interzisă orice utilizare a conținutului aplicației în alte scopuri decât cele permise expres prin prezenții T&C sau de un alt acord de utilizare, în cazul în care acesta există. 

  1. Garanții

Prin accesarea site-ului, prin înregistrarea și/sau accesarea informațiilor, resurselor sau  pachetelor puse la dispoziție şi/sau folosirea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, vizitatorul/utilizatorul își asumă răspunderea pentru orice daune materiale, intelectuale sau de orice altă natură produse acestuia sau oricărui terț contractat al acestuia prin utilizarea/accesarea neconformă a site-ului, a conținutului sau a serviciilor, cu nerespectarea prezenților T&C.

În cazul in care o persoană consideră că fragmente ale conținutului site-ului încalcă un drept al său, acesta poate să contacteze ROXER GRUP SRL printr-un mail la adresa de email office@colorama.ro pentru detalii.

ROXER GRUP SRL garantează calitatea serviciilor oferite. ROXER GRUP SRL depune toate eforturile pentru a  furniza servicii în vederea utilizării normale a site-ului și a serviciilor dar nu garantează că serviciile vor satisface cerințele utilizatorilor.

ROXER GRUP SRL, colaboratorii și realizatorii, nu pot fi făcuți răspunzători în nicio măsură pentru consecințele ce decurg din utilizarea informațiilor /materialelor prezente pe site-ul web sau solicitate prin diferite moduri. ROXER GRUP SRL are un drept discreționar de a elimina acele informații care nu respectă condițiile prevăzute în prezentele T&C. ROXER GRUP SRL nu îți asumă nicio responsabilitate față de furnizarea/transmiterea de către clienți a unor informații incorecte.

ROXER GRUP SRL nu garantează utilizarea serviciilor sale fără erori sau întreruperi. ROXER GRUP SRL nu garantează şi nu este răspunzătoare pentru erori, pierderi de date sau întârzieri în transmiterea acestora, pentru infectarea sistemelor vizitatorilor/utilizatorilor cu viruşi informatici sau alte programe dăunătoare transmise sistemelor vizitatorilor/utilizatorilor prin intermediul aplicației dacă acestea nu se datorează unei culpe a ROXER GRUP SRL.

ROXER GRUP SRL nu oferă vizitatorilor/utilizatorilor nicio garanție în cazul oricăror consecințe sau daune cauzate de nefuncționarea serviciilor, întârzierea informațiilor sau securitatea aplicațiilor sale. ROXER GRUP SRL se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități ale aplicației.

ROXER GRUP SRL depune diligenţe rezonabile de prevenire a fraudelor informatice, însă nu este raspunzătoare faţă de vizitatori/utilizatori pentru eventualele daune pricinuite prin acţiuni ilicite ale terţilor.

ROXER GRUP SRL are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale către o terță parte.

Prin acesarea site-ului și a produselor puse la dispoziție pe www.colorama.ro ROXER GRUP SRL prelucrează datele dumneavoastră. cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor pentru care aceste date au fost solicitate și stocate. În ceea ce privește drepturile persoanei vizate astfel cum sunt ele garantate de Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date vă rugăm să accesați Politica de Confidențialitate pusă la dispoziție pe site precum și celelalte măsuri implementate pentru garantarea drepturilor dumneavoastră.

  1. Politica de furnizare a serviciilor

Condiţii generale

ROXER GRUP SRL pune la dispoziția Clientului pe site-ul www.colorama.ro, prin magazinul online disponibil, serviciile si produsele furnizate de acesta, al cărui conținut și volum reiese din specificațiile tehnice selectate de către Client prin comanda plasată.

Pentru accesarea serviciilor puse la dispoziție de către ROXER GRUP SRL, Clientul va alege de pe site-ul www.colorama.ro serviciul sau produsul dorit conform nevoilor sale și va completa formularul de Comandă aferent.

Pentru a putea avea acces la produsele și serviciile oferite de către  Clientul va trebui sa accepte în prealabil prevederile Termenilor și Condițiilor prevăzute pe site.

 

ROXER GRUP SRL își rezervă dreptul de a limita accesul unui Client la serviciile și produsele oferite de către www.colorama.ro și de a șterge contul acestuia în cazul în care consideră că datorită acțiunilor întreprinse de acesta, ROXER GRUP SRL ar putea suferi un prejudiciu sau ar putea fi afectată funcționarea site-ului. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

Fiecare Client poate avea un singur cont. Este interzisă partajarea unui cont între mai multe persoane. În situația în care se descoperă utilizarea unui cont de către mai multe persoane, ROXER GRUP SRL își rezervă dreptul, de a anula comanda astfel efectuată și de a anula/șterge contul utilizat cu încălcarea prezenților termeni și prezentelor condiții, sau de a suspenda accesul la site sau serviciile oferite, precum şi a cere daune-interese.

ROXER GRUP SRL poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoțiile practicate. ROXER GRUP SRL poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, fără a datora daune sau alte penalități către un potențial client sau o altă persoană.

Din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete. La cerere pot fi transmise Clientului informații suplimentare privind produsele comercializate.

În cadrul imaginilor de prezentare a produselor și/sau serviciilor ROXER GRUP SRL își rezervă dreptul de a utiliza sau prezenta și alte produse (accesorii/etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective, să nu facă parte din pachetul vândut și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor.

Clientul va putea comanda bunurile comercializate de către ROXER GRUP SRL pe site, în limita stocului disponibil și la prețul afișat. ROXER GRUP SRL își rezervă dreptul de a accepta sau nu comanda utilizatorului/membrului.

ROXER GRUP SRL poate limita valoric sau cantitativ numărul sau cantitatea de produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat. În cazul în care Clientul solicită servicii de personalizare a produselor sau produse la comandă sau va solicita livrarea unuia sau a mai multor produse la o locație care nu este specificată în lista de destinații standard acesta va putea realiza comanda doar contactând ROXER GRUP SRL la datele de contact de pe site.

Realizarea comenzii 

Accesul la serviciul de comandă online este permis doar unui Client care posedă un cont. Comanda va putea fi realizată doar de către un membru ce utilizează personal contul pe care îl deține. Comanda se va realiza prin completarea unui formular electronic pus la dispoziție pe site. Membrul finalizează procesul ghidat prin care oferă toate informațiile necesare facturării acestui serviciu.

Accesul la serviciul de comandă poate fi realizat de către orice utilizator sau membru și prin contactarea directă a ROXER GRUP SRL la datele de contact menționate pe site. Comanda va fi ulterior confirmată pe suport electronic.

Raportul contractual încheiat între părți prin accesarea de către Client a serviciilor puse la dispoziție de ROXER GRUP SRL este, raportat la clienții persoane fizice, un contract de servicii încheiat la distanță, încheiat sub incidența OG 34/2014.

Contractul dintre părți se încheie la momentul confirmării de către ROXER GRUP SRL a comenzii clientului. Contractul dintre părți este un contract cu executare dintr-o dată.

Comanda reprezintă cererea Clientului concretizată într-o ofertă de cumpărare, prin care acesta își exprimă intenția neechivocă de a se obliga să cumpere aceste produse în cazul acceptării de către ROXER GRUP SRL a comenzii.

O comandă se va considera finalizată doar în urma achitării integrale a prețului contractului.

Emiterea comenzii de Client, înainte de a fi acceptată de ROXER GRUP SRL, nu obligă în nici un mod ROXER GRUP SRL, acesta neputând cere daune-interese pentru neacceptarea comenzii sale. În cazul în care ROXER GRUP SRL nu va accepta comanda emisă suma de bani achitată de către utilizator/membru va fi returnată acestuia în termen de maximum 14 zile.

Prin completarea Formularului de Comandă și finalizarea comenzii, Clientul își dă acordul prealabil, expres și ferm pentru încheierea contractului dintre părți, reprezentat de prezenții Termeni și Condiții, și este de acord cu prestarea sau furnizarea de către ROXER GRUP SRL a serviciilor sau produselor selectate.

În cazul în care unele produse comandate de către Client nu sunt disponibile pe stoc, ROXER GRUP SRL îl va informa pe acesta asupra acestui fapt în maxim 3 zile de la data emiterii comenzii.

O comandă emisă nu poate fi modificată. Dacă Clientul dorește o modificare (includerea unor noi produse sau renunțarea la produse) acesta va anula anterior comanda efectuată si va realiza o nouă comandă, și doar dacă nu a survenit acceptarea comenzii de către ROXER GRUP SRL.

Comanda va fi realizată în conformitate cu specificațiile prezentate pe site aferente produselor și serviciului de livrare comandat, la data realizării comenzii.

Prin finalizarea și emiterea comenzii Cientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare încheierii și executării contractului sunt corecte, complete si adevărate, la data plasării comenzii. Orice modificare intervenită între momentul emiterii comenzii și momentul finalizării executării contractului, privind datele furnizate de acesta în cadrul comenzii, trebuie notificată.

ROXER GRUP SRL va putea anula comanda efectuată de către Client, trimițând în acest sens o notificare prin mail adresată Clientului, fără nici o obligaţie ulterioară a vreunei părți față de cealaltă, cu excepția celei privind returnarea sumelor avansate.

Acceptarea comenzii va fi transmisă Clientului ce a emis comanda alături de factura în format digital, pe adresa de email a Clientului menționată în cadrul comenzii, de pe care a fost emisă comanda sau aferentă contului său.

Acceptarea comenzii se va considera realizată la momentul primirii de către Client pe adresa sa de email, a emailului trimis de către ROXER GRUP SRL conținând acceptarea comenzii precum și factura în format electronic.

Termenul de livrare al produselor achiziționate va curge de la data la care a fost comunicată utilizatorului/membrului acceptarea comenzii sale de către ROXER GRUP SRL.

Finalizarea comenzii 

Prin parcurgerea procesului ghidat de achiziție prezent pe site sau prin intermediul mailului de confirmare al comenzii, Clientul va oferi ROXER GRUP SRL toate datele necesare facturării și livrării produselor/serviciilor: produse; specificații tehnice (dimensiuni, culoare, accesorii); numărul produselor; modalitatea de plată, datele de identificare ale Clientului.

Facturarea produselor achiziționate se va realiza exclusiv în lei (RON). Prețul comenzii este reprezentat de suma prețurilor produselor comandate și a serviciului de livrare al produselor comandate.

Pentru livrările efectuate în afara Uniunii Europene, prețul nu include taxele vamale sau orice sarcini similare, aceste fiind în sarcina clientului. Acestea vor fi achitate de către client anterior livrării produselor comandate.

Plata va fi considerată realizată la data creditării contului ROXER GRUP SRL.

Termenul de livrare este cel menționat pe site aferent fiecărui produs în cazul în care livrarea are loc într-o locație ce este specificată în lista de destinații standard. În cazul în care livrarea are loc într-o locație ce nu este specificată în lista de destinații standard, termenul de livrare va fi cel negociat între Client și ROXER GRUP SRL.

Plata va putea fi realizată de către client prin utilizarea serviciilor de plată electornică sau prin virament bancar realizat în contul indicat pe site al ROXER GRUP SRL.

 Livrarea comenzii

ROXER GRUP SRL va livra și preda produsele și serviciile achiziționate de către Client în termenul menționat pe site la data realizării comenzii sau în cadrul comenzii, pentru produsul/produsele comandate și la locația menționată în comandă.

În cazul în care au fost comandate în cadrul unei singure comenzi mai multe produse cu un termen de livrare diferit, termenul de livrare al tuturor bunurilor comandate va fi egal cu cel mai lung dintre termenele de livrare ale produselor comandate.

În cazul în care produsul/produsele vor fi livrate cu depășirea termenului sus menționat, ROXER GRUP SRL va informa clientul prin e-mail, de îndată ce va lua la cunoștință despre faptul că livrarea comenzii nu va putea fi realizată în termenul maxim stabilit.

În cazul în care produsul va fi livrat cu o întârziere mai mare de 10 zile clientul poate renunța la comandă în termen de 3 zile de la data recepționării emailului de informare emis de către ROXER GRUP SRL prin e-mail. În acest caz sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 de zile de la data recepționării de către ROXER GRUP SRL a emailului de renunțare al clientului.

În cazul în care produsele comandate au fost livrate cu o întârziere mai mică de 10 zile sau clientul nu a renunțat la comandă în termenul și condițiile menționate mai sus în cadrul punctului 3 al prezentei secțiuni, acesta nu are dreptul de a refuza ridicarea produselor comandate sau de a cere despăgubiri sau daune pentru faptul că produsele comandate au fost livrate cu întârziere.

ROXER GRUP SRL va preda către Client odată cu produsul/produsele comandate toate documentele aferente produsului/produselor achiziționate de către client.

ROXER GRUP SRL va informa la cererea clientului asupra stadiului în care se află procedura de livrare a produsului/produselor achiziționate de către client.

Clientul se obligă să preia de la transportator produsele comandate. În funcţie de volumul şi destinaţia coletelor, transportatorul va contacta clientul pentru a fixa de comun acord condiţiile livrării. Eventualele costuri suplimentare percepute de catre transportator in cazul unor livrari atipice, vor fi suportate de client.

În cazul în care clientul, nu va putea fi contactat sau nu se va putea realiza cu acesta o înţelegere cu privire la livrarea comenzii, produsele comandate vor fi înapoiate vânzătorului, aceste produse redevenind proprietatea ROXER GRUP SRL. În acest caz ROXER GRUP SRL va înapoia clientului suma de bani achitată reprezentând contravaloarea produselor, din care va fi reţinută contravaloarea transportului coletului.

Livrarea produselor se consideră îndeplinită la momentul când produsele comandate sunt puse la dispoziția clientului. Nota de livrare emisă de către transportator, datată și semnată de către client face dovada livrării produsului.

Produsele comandate vor fi livrate în formă pre-asamblată. Produsele vor veni cu instrucțiuni de asamblare și instalare.

La momentul livrării clientul va trebui să refuze preluarea coletului, dacă acesta prezintă urme vizibile de deteriorare.

Clientul trebuie să verifice imediat ulterior livrării conținutul coletului și conformitatea produselor livrate. Clienții vor trebui să verifice dacă produsele livrate coincid cu produsele comandate și să verifice integritatea produselor ce au fost livrate, astfel încât acestea să nu prezinte semne de deteriorare.

În cazul în care a intervenit o eroare privind conținutul coletului sau in cazul unor produse vizibil deteriorate, clientul va trebui să contacteze ROXER GRUP SRL în termen de 2 zile de la data livrării produselor și să indice în ce constă eroarea sau neconformitatea vizibilă, utilizând formularul electronic pus la dispoziție pe site, sau prin e-mail. Un reprezentant al ROXER GRUP SRL, va oferi asistenţă în cazul în care clientul va trebui să returneze produsele originale intacte împreună cu accesoriile, ambalajul original și toată documentaţia. În cazul în care ROXER GRUP SRL va constata faptul că reclamația clientului este întemeiată și produsele livrate au fost returnate intacte, în ambalajul original și împreună cu toate documentele privind produsele, va livra produsele comandate inițial în termenul inițial de livrare, ce va curge de la data recepției produselor returnate de către client. În acest caz toate costurile de livrare vor fi suportate de către ROXER GRUP SRL.

Dreptul de retragere

Clientul are dreptul să se retragă din vânzare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile, începând de la ziua livrării coletului conținând produsele comandate.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru produsele realizate la comandă ce sunt personalizate.

Pentru a exercita dreptul de retragere trebuie clientul trebuie să completeze o declaraţie neechivocă prin completarea unui formular în format digital accesibil pe site sau prin trimiterea unui mail.

Notificarea prin care se exprimă decizia de a se retrage trebuie să cuprindă: numele clientului, data expedierii coletului, numărul comenzii, produsele ce au făcut obiectul comenzii, suma de returnat, adresa unde a fost livrat coletul și de unde transportatorul urmează să preia coletul de retur, datele contului bancar unde doriți să vă fie restituit prețul contractului.

Ulterior recepționării formularului completat/emailului privind declarația de retragere, clientul va fi contactat de către un reprezentant ROXER GRUP SRL pentru a stabili data și modalitatea de returnare a coletului.

În caz de retragere, se va orice sumă achitată de client, cu excepţia costurilor alese ca modalitate de livrare.

Rambursarea prețului va fi realizată fără întârzieri nejustificate şi, nu mai târziu de 14 zile de la data la care a fost notificată decizia de retragere. Cu toate acestea, ROXER GRUP SRL își rezervă dreptul de a amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au format obiectul vânzării sau până la data primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele comandate către ROXER GRUP SRL.

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise clientului, în ambalajul original (ce conține toate elementele sale structurale), cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse imputabile ROXER GRUP SRL și exceptând defectele deja semnalate de client și care sunt imputabile ROXER GRUP SRL). 

  1. Suspendarea accesului

În caz de nerespectare a condiţiilor de utilizare ROXER GRUP SRL poate fără orice altă notificare sau formalitate şi fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să anuleze, să suspende sau să limiteze accesul dumneavoastră. la conţinutul site-ului sau la o parte a acestui conţinut.

ROXER GRUP SRL nu va fi răspunzător pentru daunele sau pierderile suferite de utilizatori ca urmare a încetării sau limitării accesului la aplicație sau dezactivării contului datorat încălcării de către vizitator/utilizator a Termenilor și Condițiilor sau a legislației în vigoare. 

  1. Forţa majoră şi cazul fortuit

În condițiile prezenților T&C, nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră sau de un caz fortuit.

Următoarele cazuri vor fi asimilate forței majore: greve totale sau parțiale, implementarea de noi restricții la nivel legal, căderea sistemelor informatice utilizate de către ROXER GRUP SRL sau utilizate pentru îndeplinirea propriilor obligații, căderea mijloacelor de telecomunicații, etc.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă unul din evenimentele mai sus menționate este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, în cazul în care este posibil, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. Partea care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.
Dacă în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, respectivul eveniment face în continuare imposibilă executarea contractului, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a raportului contractual, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului. 

  1. Legea aplicabilă și litigii

Prezenților termeni și prezentelor condiții le sunt aplicabile dispozițiile legii române

Orice dispută care ar putea să apară între vizitator/utilizator şi ROXER GRUP SRL se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluţionat de către instanțele competente din România, de la sediul ROXER GRUP SRL, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi declarată nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze și a contractului ce va rămâne în vigoare. 

  1. Date de contact 

ROXER GRUP SRL

 Sediul social: Calea Baciului nr. 1-3,

400230, Cluj-Napoca

Cod Unic de Identificare: RO 201845

Nr. Registrul Comertului: J12/84/1991

Capital social subscris si varsat: 1.956.340,76 RON

Tel: 0264 596 888

office@colorama.ro

office.colorama@gmail.com

Coșul tău închide